Archives quotidiennes : 17 décembre 2009

Soursouri

Avan dimounn ti lasas soursouri, ziska ki gouvernma inn défann touy zot. Aster ou tour zot partou, ek ou tann zot partou, dan pié letsi, dan pié mang, dan latanié. Parfoi, sitan ena boukou ki envolé asoir zot fer kouma dir bann ban poison dan lésiel.

Soursouri gaign labitid may so lipié dan enn brans pou li dormi anbalao. Tanzantan kapav li tour difil elektrik-la ousi korek pou li dormi.

Mé si par malsans li tous ek enn lot difil, tchwik ! li bez enn kouran ek li mor la mem. Séki fer ki ou kapav tour soursouri enpandan ar difil kouran kouma dir sousou enpandan ar laliann.

Ek létan, soi li sek en plas, soi li bez enba. Sann-na-la inn tombé azordi mem. Mous blé ek mous ver ti fini komans okip li.

Bien sagrin pou toi ti soursouri.

 

Pteropus niger.

No smoking

Seen the other day on a packet of Matinées:

But why all this French?

In fact I can’t remember a single place on Mars where there would be a « no smoking » sign other than in English. In a sense it is like a « no parking » or a « no entry ».

But nowadays there shouldn’t be any « no smoking » sign left in the country, since it has been forbidden to smoke in all public places, even outside, on the street — and even in your own car, which might be considered a public place after all.